בתחרות עיצוב הלוגו לעמותת ההורים זכה אורי בר יהודה מכיתה ט5
ועל כך מוענקת לו תהילת עולם

סגירת תפריט