מטרת העמותה

מטרת העמותה היא לאפשר למגמות האמנות לפעול ברמה הגבוהה בה פעלו תמיד, למרות קיצוצי התקציב של משרד החינוך והעיריה. לשם כך נרתמו הורי בית הספר והם משלימים את הסכומים שמגמות האמנות מקבלות מהעיריה, כדי לספק לילדינו את ההוראה, הציוד והכלים להם הם נדרשים במסגרת הלימודים במגמות האמנות.

בעלי התפקידים בעמותה

בעלי התפקידים בעמותה הם מתנדבים, וכוללים את מנהלות העמותה, עו״ד העמותה, וועדת הביקורת של העמותה, כולם הורים לילדים הלומדים במגמות האמנות בבית הספר. כמו כן, העמותה מפוקחת והכספים שלה מנוהלים ע״י רו״ח, שתפקידו לוודא שלא יהיו חריגות או שימוש לא נכון במשאבי העמותה.

כל הורה לילד

כל הורה לילד שלומד במגמות האמנות בעירוני א׳ הוא גם חבר עמותה. התשלום שהוא משלם לעמותה הוא תשלום שנתי, הכולל את תשלומי השכר למורים, שעות הלימוד הנדרשות, שעורי העשרה, ציוד, הפקות סוף שנה, וצרכים ספציפיים של כל מגמה.

התשלום

התשלום לעמותה הנו עבור חברות בעמותת ההורים ומהווה תשלום משלים לסכומים שנגבים על ידי העירייה (שכבות י-י"ב) או ביה"ס (שכבות ז-ט) כמפורט בעמוד הבית. 

התשלום לעמותה משתנה משכבה לשכבה וממגמה למגמה, ומתבסס על תחשיב שעות הלימוד הנדרשות באותה שכבה ומגמה, שעות הפקה, העשרה, סדנאות, וכד׳.  בחלוקה לפי מספר התלמידים באותה מגמה ושכבה.
התשלום מחושב על בסיס מספר הילדים הרשומים בתחילת השנה, פרישה של תלמיד גורמת לגרעון בתקציב ולכן החזרת התשלום היחסי לתלמידים שיפרשו מהמגמה תתאפשר רק בחודשים ספטמבר, אוקטובר ונובמבר.   לאחר חודשים אלו, והחל מתאריך 1.12.20 לא יוחזרו כספים לתלמידים הפורשים.

 

אמנות פלסטית
מוזיקה
מחול
קולנוע
תיאטרון
סגירת תפריט