מטרת העמותה

מטרת העמותה היא לאפשר למגמות האמנות לפעול ברמה הגבוהה בה פעלו תמיד, למרות קיצוצי התקציב של משרד החינוך והעיריה. לשם כך נרתמו הורי בית הספר אשר ילדיהם לומדי במגמות האמנות, והם משלימים את הסכומים שמגמות האמנות מקבלות מהעיריה, כדי לספק לילדינו את ההוראה, הציוד והכלים להם הם נדרשים במסגרת הלימודים במגמות האמנות.

בעלי התפקידים בעמותה

בעלי התפקידים בעמותה הם מתנדבים, וכוללים את מנהלות העמותה, ועדת הביקורת של העמותה, כולם הורים לילדים הלומדים במגמות האמנות בבית הספר. כמו כן, העמותה מפוקחת והכספים שלה מנוהלים ע״י רו״ח, שתפקידו לוודא שלא יהיו חריגות או שימוש לא נכון במשאבי העמותה.

הצטרפות לעמותה

כל הורה לילד שלומד במגמות האמנות בעירוני א׳ אשר יגיש בקשת הצטרפות לעמותה בלינק הזה לחצו כאן, הוא גם חבר עמותה. התשלום שהוא משלם לעמותה הוא תשלום שנתי, הכולל את תשלומי השכר למורים, שעות הלימוד הנדרשות, שעורי העשרה, ציוד, הפקות סוף שנה וצרכים ספציפיים של כל מגמה. 

התשלום לעמותה

התשלום לעמותה הנו עבור חברות בעמותת ההורים ומהווה תשלום משלים לסכומים שנגבים על ידי העירייה (שכבות י-י"ב) או ביה"ס (שכבות ז-ט) כמפורט בעמוד הבית. 

התשלום לעמותה מתבסס על תקציב העמותה השנתי עבור מגמות ההאמנות והוא מחולק באופן שווה בין תלמידי המגמות ובהתאם למספר הילדים הלומדים בהן. 
התשלום מחושב על בסיס מספר הילדים הרשומים בתחילת השנה, פרישה של תלמיד גורמת לגרעון בתקציב ולכן החזרת התשלום היחסי לתלמידים שיפרשו מהמגמה תתאפשר רק בגין פרישה במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר. פרישה ממגמה החל מתאריך 1.11.23 לא תזכה בהחזרת כספים כלשהם לתלמידים הפורשים.

אמנות פלסטית
מוזיקה
מחול
קולנוע
תיאטרון