הורים יקרים,

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את הנהלים הבאים:

 1. שנת הפעילות תשפ"א תחל ביום חמישי 1.9.22 ועד יום שני 19.06.23 (בהתאם ליום פעילות).
 2. חברי עמותת ההורים הם הורי תלמידי מגמות האמנות בביה"ס אשר שילמו את דמי החבר השנתיים בעמותה.
 3. הועד המנהל של העמותה יקבע את תשלום דמי החבר.
 4. התשלום עבור חברות בעמותה הוא לשנת הלימודים כולה וניתן לחלק אותו ל 10 תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי / תשלום באינטרנט / המחאות אישיות בלבד. צ'ק חוזר יחוייב בדמי עמלה שישולמו על ידי בעל הצ'ק לפי תעריף הבנק.
 5. ועדת הנחות – לחברי העמותה הזכות להפנות בקשה לוועדת הנחות של הנהלת העמותה עד ה 31.10.2022 באמצעות פנייה בטופס מקוון באתר אל העמותה. ועדת ההנחות תתכנס במהלך חודש נובמבר והודעות ימסרו לפונים.
 6. שעות פעילות המגמות, המורים והתכנים הלימודיים כמו גם הציוד הנדרש נקבעים על ידי הצוות המקצועי של ביה"ס.
 7. תלמידי מגמות האמנות והוריהם מתבקשים להתנהג בכבוד ובדרך ארץ למורים, למדריכים ולצוות המקצועי והתפעולי וכן לחבריהם ללימודים.
 8. תלמיד/ה אשר דמי החבר בעבורו/ה לא ישולמו לא יוכל להשתתף בפעילות העמותה.
 9. הפסקת הלימודים במגמות האמנות והחזרים כספיים :
  – א. תלמיד שיפרוש ממגמות האמנות עד ה 30.11.22  יקבל החזר יחסי על יתרת התקופה.
  – ב. החל מ 1.12.22 לא ינתן החזר כספי!
  – ג. הודעה על הפסקת פעילות יש להגיש בכתב באמצעות המייל בלבד.
 10. חברי הועד המנהל של העמותה יעדכנו מעת לעת את חברי העמותה בהתנהלות השוטפת באמצעות אתר זה, בעניינים המצריכים עדכון לפי שיקול דעתם.  כל הודעה אשר תפורסם במשך חודש באתר האינטרנט תחשב כאילו נמסרה לחברי העמותה.
סגירת תפריט