הורים יקרים,

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את הנהלים הבאים. ביצוע התשלום למגמה מהווה הסכמתכם ואישורכם לנהלים אלו.

 1. שנת הפעילות תשפ"ג תחל ביום שישי 1.9.23 ותסתיים ביום רביעי 19.06.24 (בהתאם ליום הפעילות).
 2. חברי עמותת ההורים הם הורי תלמידי מגמות האמנות בביה"ס אשר שילמו את התשלום השנתי בגין מגמות האמנות, לרבות הורים שאושרה להם מלגה או הנחה או פטור מלא או חלקי על ידי ועד העמותה מחמת קושי כלכלי, בבקשה מסודרת הנתמכת במסמכים הנדרשים על ידי ועד העמותה, ככל ששילמו את התשלום המופחת.
 3. הועד המנהל של העמותה יקבע את גובה התשלום השנתי מחברי העמותה על פי צרכי העמותה ותקציבה. נכון להיום – התשלום הינו 4,000 ₪ לשנה. יש לחתום על הטופס המצ"ב כאן ולהעבירו חתום למזכירות (לידי יעל שוהם) או במייל לעמותה, להבטחת התשלום לעמותה, עד ליום 1.6.2023.
 4. התשלום עבור החברות בעמותה הוא לשנת הלימודים כולה וניתן לחלק אותו ל-10 תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי (תשלום באינטרנט) / המחאות אישיות בלבד. שיק חוזר יחוייב בדמי עמלה שישולמו על ידי ההורה המשלם לפי תעריף הבנק. לא יתקבלו שיקים שהוסבו מצד ג' ולא יתקבל תשלום במזומן. הורה שיתחיל לשלם לאחר 1/10/23 ישלם במספר תשלומים קטן מ-10, באופן שמלוא התשלום ייפרע עד 1/6/24.
 5. ועדת הנחות – לחברי העמותה הזכות להפנות בקשה לוועדת הנחות של ועד העמותה עד לתאריך 31.10.2023 באמצעות פנייה בטופס מקוון באתר העמותה. ועדת ההנחות תתכנס במהלך חודש נובמבר והודעות על החלטתה ימסרו לפונים. אין הנחה לאחים הרשומים למגמות האמנות.
 6. שעות פעילות המגמות, המורים והתכנים הלימודיים, כמו גם הציוד הנדרש נקבעים על ידי הצוות המקצועי של ביה"ס.
 7. תלמידי מגמות האמנות והוריהם מתבקשים להתנהג בכבוד ובדרך ארץ למורים, למדריכים ולצוות המקצועי והתפעולי וכן לחבריהם ללימודים.
 8. תלמיד/ה אשר דמי החבר בעבורו/ה לא ישולמו על ידו במלואם (אא"כ קיבל הנחה או פטור כאמור לעיל) לא יוכל להשתתף בפעילות העמותה והוריו לא יוכלו לשמש חברים בעמותה.
 9. הפסקת הלימודים במגמות האמנות והחזרים כספיים :
  – א. תלמיד שיפרוש ממגמות האמנות עד ה 30.10.23  יקבל החזר יחסי על יתרת התקופה.
  – ב. החל מ 1.11.23 לא ינתן החזר כספי!
  – ג.הודעה על הפסקת פעילות יש להגיש בכתב באמצעות המייל בלבד, לכתובת info@horim-a.co.il                   
 10. חברי הועד המנהל של העמותה יעדכנו מעת לעת את חברי העמותה באמצעות אתר זה, בעניינים המצריכים עדכון לפי שיקול דעתם וכן בסמס, וואצאפ או במייל. כל הודעה אשר תפורסם במשך חודש באתר האינטרנט תחשב כאילו נמסרה לחברי העמותה.
אמנות פלסטית
מוזיקה
מחול
קולנוע
תיאטרון