מה כוללות הוצאות הנהלה ואדמיניסטרציה?

הוצאות הנהלה ואדמיניסטרציה כוללות שכר לרו״ח ועו״ד העמותה, ולשירותי מזכירות. כמו כן, נכללים בסעיף זה ביטוח, אחזקת אתר העמותה, עמלות האשראי ובנקים וקרן מילגות. מנהלות העמותה עובדות בהתנדבות וכל הכסף שנגבה מיועד אך ורק להוצאות של הילדים שלנו.

למה כיתות ז-ח משלמים את התל"ן לעמותה בשנת תשפ"א?

בעירוני א׳ התל"ן נגבה עבור מגמות האמנות בלבד, ומשמש לתשלום משכורות למורי האמנות. השנה, בעקבות הקורונה, עמותת ההורים קלטה את מורי האמנות של שכבות ז-ח שהוצאו לחל״ת מיובל חינוך, ולכן התשלום עבורם יתקבל דרך העמותה ולא דרך ביה"ס כמו בשנים קודמות.

מה לגבי גבייה שכ"ל ותל"ן של כיתות ט-יב?

ביה"ס הגיש למשרד החינוך בקשה לאישור התל"ן. בהתאם לתשובה שתתקבל ממשרד החינוך, ייקבע שכ"ל לשנה הבאה. כמובן שנעדכן בהקדם באמצעות הרכזים / מחנכים.

למה גובים כסף לסדנאות וציוד בשנת קורונה?

אף אחד אינו יודע מתי ובאיזה אופן יחזרו לימודים פרונטליים כפי שהיינו רגילים לפני הקורונה. מגמות האמנות עושות אדפטציה מהירה למצב, ואם לא נוכל לבצע הפקות / סדנאות / כיתות אומן / הצגות וכו׳, נערך לכך בזום או באמצעים אחרים, שגם להם יש עלות. במידה וישארו עודפים הם ישמשו כזיכוי לשנה"ל הבאה.

אז למה לא לגבות פעמיים כשנדע מה קורה? או לדחות את הגבייה?

אנו מחוייבים להתחיל גביה בהקדם, משום שמירב התקציב מוקצה למשכורות למורים, שחייבים להתחיל לשלם כבר עכשיו. לכן לא ניתן לדחות את הגבייה. בנוסף, אנו מעוניינים לאפשר להורים מספר תשלומים רב ככל הניתן, וככל שדוחים את התחלת הגבייה, נוכל לאפשר מספר תשלומים קטן יותר. לגבי גבייה כפולה, התשובה כפולה: (1) אנחנו מתנדבות, ולגבות כסף מ 770 הורים בהתנדבות זו משימה מספיק מאתגרת פעם בשנה. אנחנו לא יכולות לעמוד בעומס של פעמיים בשנה. (2) העמותה משלמת "עמלת שורה" עבור כל תשלום שנמתקבל. תשלומים כפולים = עמלות כפולות. אנחנו מעדיפים לא להגדיל את סעיף העמלות, כדי לחסוך בהוצאות לא חיוניות.

מה לגבי תשלומי הורים רגילים?

העמותה עוסקת רק במה שקשור ללימודי האמנות ולהעסקת המורים לאמנות. תשלומי הורים המיועדים לטיולים, פעילויות, וכו', אינם קשורים לעמותה אלא למשרד החינוך, העירייה והנהלת ביה"ס. ככל הידוע לנו כעת (סוכות תשפ"א), לא ייגבו בינתיים תשלומים אלו. אנו ממליצות לפנות לגורמים הרלוונטיים בנושא זה.

סגירת תפריט