הגשת טפסי הבקשה להנחה הסתיימה ב 31.10.21  ועדת ההנחות תתכנס באמצע נובמבר והודעות ימסרו לפונים.
טופס בקשה להנחה בתשלום דמי חבר לעמותת הורים לקידום החינוך בתיכון עירוני א' בתל-אביב לשנת הלימודים תשפ"ב.   
זכאיות להנחה:  משפחות שסך כל ההכנסה ברוטו לחודש לנפש אינה עולה על 3,300 ₪.  או שעונות על קריטריונים ייחודיים לפי המפורט בנוהל בקשת ההנחות.  לחצו כאן לקריאת הנוהל

בקשת ההנחה תוגש לא יאוחר מחודשיים ממועד תחילת הלימודים.

 

 

 

סגירת תפריט